Macadam defektacija automobiliui

Natūralaus ir nenatūralaus automobilio nusidėvėjimo įvertinimas

Eksploatuojant automobilį, ilgainiui ant kėbulo atsiranda įvairių apgadinimų žymės. Dalis apgadinimų yra pripažįstami kaip natūralaus nusidėvėjimo žymės, kurios atsirado pagal paskirtį eksploatuojant automobilį, kita dalis apgadinimų – kaip defektai, atsiradę dėl vairuotojo kaltės, įvykus eismo įvykiui ar veikiant tam tikriems aplinkos veiksniams.

Natūralaus ir nenatūralaus nusidėvėjimo išankstinio įvertinimo tikslas yra sumažinti nesklandumus grąžinant automobilį atpirkėjui lizingo periodo pabaigoje ir ginčų dėl kieno kaltės atsirado apgadinimas.

Periodiškai atliekant automobilio defektacijas išvengiama didelių momentinių išlaidų lizingo periodo pabaigoje bei padeda sumažinti sąnaudas šalinant nustatytus trūkumus.

Kas yra Macadam?

Macadam is an independent party that is the market leader in the field of inspection of end-of-contract vehicles and support of the remarketing process on behalf of lease companies, fleet managers, car manufacturers and transporters.

The company operates in Europe, with branches in Belgium, the Netherlands, Germany, France and Spain, and, in addition, has developed regular activities in Luxembourg and Portugal. We are currently finalising a start-up process through local partnerships in Switzerland and Norway, which will be followed by partnerships in Austria and in the other Scandinavian countries.

Macadam carries out 425,000 inspections every year. This makes Macadam the market leader in the field of inspection of end-of-contract vehicles and support of the remarketing process on behalf of leasing companies, fleet owners and automotive manufacturers.

Andrius Mikėnas
Produkto vadovas
Be the first to learn about the latest vehicles!